Sammenhængen mellem fødder og kropsholdning

Fødder og kropsholdning

Der bliver ikke lagt ret meget vægt på sammenhængen mellem fodens stilling og kropsholdningen i sundhedsuddannelserne. Generelt bliver påvirkningen fra fodens stød mod underlaget ofte overset. Her følger en kort gennemgang:

Du kender formodentlig til termen pronation, men måske er du ikke opmærksom på, at der er to former for pronation. Normal (god) pronation dirigeres fra hoften med det formål at løsne foden og forberede, at hælen rammer underlaget under gang. Hyperpronation (dårlig) stammer fra de skeletale strukturer i foden. Den foranlediger, at svangen falder sammen og anklen dermed drejer indad, når foden bliver vægtbærende.

Fødder og kropsholdning

Hyperpronation bevirker at underekstremiteterne roterer indad. Da den venstre fod ofte hyperpronerer mere end den højre, vil den asymmetriske indadrotation i underekstremiteterne typisk medføre, at venstre underekstremitet vil blive trukket mere fremad og ned end den højre, hvilket medfører, at bækkenets stilling påvirkes, og der opstår et misforhold i den funktionelle benlængde. Efterhånden som disse misforhold forplantes op igennem kroppens akse fremprovokeres rygskævhed (scoliosis og kyphosis). Brystkassen (thorax) vil som oftest dreje venstre om (mod uret), venstre skulder trækkes mere tilbage end den højre, og den højre skulder sænkes. Overkæben bevæges fremad, som kan medføre horisontalt overbid (overjet).
De helbredsmæssige konsekvenser er signifikante, og disse alvorlige påvirkninger defineres som bio-implosion. Disse forandringer medfører også, at kroppens tyngdepunkt flyttes fremover, hvilket medfører et øget tryk på forfoden og dermed øget muskelaktivitet for at opretholde balance og stabilitet.

Fødder og kropsholdning

Helt enkelt kan fødderne sammenlignes med fundamentet til et hus. Hvis fundamentet synker, så gør huset det også!. En fremadlænet kropsholdning med hovedet forrest er almindelig hos 80% af dine patienter, fordi de automatisk søger at opnå balance, og dermed belastes kroppen både ved stående stilling og gang. Over tid vil der opstå skader på led, ligamenter og muskler.

Fødder og kropsholdning

For at vedligeholde et godt helbred er det derfor logisk at vedligeholde en god kropsholdning. En god kropsholdning er fundamentet for al terapi.
At tjekke en patients fødder og anbefale Posture Control- & ProKinetics Insoles™ samt Solemate Comfort Microlift™ er gjort på få minutter.