FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg om jeg hyperpronerer?
Start med at kigge på sålerne på et par sko, som du har gået med udenfor i et stykke tid. Hvis du hyperpronerer vil du typisk slide dine sko på indersiden af forfoden, specielt under den anden metatarsal (fodballen). Desuden vil der måske også være slid på enten ydersiden eller indersiden af hælen. Har du derimod slidmærker der strækker sig fra midten og ud mod siden af forfoden og samtidig kraftigt slid på ydersiden af hælen er der tale om supination. Dog ses det ofte, at til trods for tegn på supination, er der reelt tale om hyperpronation. Nedenfor kan du følge anvisningerne og selv tjekke om du hyperpronerer.
Hvis du står oprejst med parallelle fødder og rank ryg og herefter bøjer i knæene uden at løfte hælen fra underlaget. Hvis dine knæ støder sammen hyperpronerer du!

Hvad er følgerne af hyperpronation?
Hyperpronation kan manifestere sig som smerter i foden, smerter i hælen (plantar faciitis), smerter i svangen, knyster, hælsporer og hård hud.
Hyperpronation kan være grunden til smerter i benene, Achillessmerter, smerter i skinnebenet, smerter i knæ (fra irriterede eller sprængte ledbånd), meniskproblemer og løberknæ (Chondromalacia).
Smerter i hofte og lænd.
Hvis du hyperpronerer har du større risiko for at få muskelskeletale problemer på grund af den fremadlænede kropsholdning.

Hvad er følgerne af supination?
Supination medfører et meget hårdt hælnedslag, stramme og ømme lægmuskler og skinnebenssmerter på grund af ustabilitet og overbelastning.
Større risiko for at vrikke om på anklen.
Mennesker, der supinerer, er typisk mere belastede af problemer, der stammer fra overbelastning af muskler og ustabilitet.

Hvorfor belaster hyperpronation kroppen?
Hyperpronation bevirker, at anklerne ruller indad. Benene vendes ind, og det medfører, at knæenes stilling ændres fra værende (lige) over fødderne til at være indenfor fødderne. Dette bevirker, at bækkenet roterer frem, hvilket forcerer overkroppen ind i en fremadlænet position.

Hvorfor hyperpronerer man?
Hyperpronation er et strukturelt problem i foden. Talus hovedet (ankelknoglen) er roteret let opad, hvilket eleverer (løfter) indersiden af foden. Dette bevirker, at indersiden af foden falder sammen, når vægten lægges på forfoden.
Denne tilstand kan let demonstreres ved at placere personens fod i en position, hvor ankelen er lige (hælen er vinkelret i gulvet). Her ses, at den første tåstråle (første metatarsal og storetåen) ikke længere er vægtbærende og i kontakt med underlaget. Når vægten lægges på forfoden, falder svangen sammen og anklen ruller indad.

Hvorfor supinerer man?
Hvis du supinerer, når du går eller løber, er du en ”forklædt” hyperpronator. Supination er en neuromuskulær overcompensation hyperpronation, hvilket indebærer, at du ubevidst favoriserer ydersiden af dine fødder i et forsøg på at slippe for hyperpronationen.

Er hyperpronation og supination symmetrisk?
Nej! Hyperpronation og supination er ofte asymmetrisk. De fleste mennesker synes at hyperpronere mere på den venstre fod, men også hyperpronation på højre fod er et velkendt fænomen. Asymmetrien er en af de alvorligste grunde til ustablilitet i hofteleddet.

Slider man sit fodtøj forskelligt når man hyperpronerer eller supinerer?
Ja! Start med at kigge på sålerne på et par sko, som du har gået med udenfor i et stykke tid. Hvis du hyperpronerer, vil du typisk slide dine sko på indersiden af forfoden, specielt under den anden metatarsal (fodballen). Desuden vil der måske også være slid på enten ydersiden eller indersiden af hælen. Har du derimod slidmærker, der strækker sig fra midten og ud mod siden af forfoden og samtidig kraftigt slid på ydersiden af hælen, er der tale om supination.

Hvad er motion control (bevægelseskontrol)?
I fodtøjsindustrien, motion control er at overvinde (bi)virkningerne af hyperpronation (indadvendte ankler) eller supination (udadvendte ankler).

Hvad er motion control (bevægelseskontrol) sko?
Motion control sko inkorporerer træk (teknologi), der tilstræber at reducere og kotrollere hyperpronation og supination.

Hvordan opnår man motion control (bevægelseskontrol)?
Traditionelt forsøger man at kontrollere fodens bevægelser ved at immobilisere svangen og låse hælen fast (omtalt som mellem- og bagfodskontrol). Dette gøres ved at bruge svangstøtter og hælkopper. Nogle skofabrikanter anvender også kiler eller materialer med forskellig fasthed til at løfte enten hele indersålen eller hælen op for at “placere foden i en mere ønskelig position”.

Hvem har brug for ekstra polstring?
Behovet for overdreven brug af polstring i sko til “normale” fødder er et tegn på, at motion control teknologien (svangstøtte og hælkopper) ikke er særlig effektiv. Et hårdt hælnedslag er ofte et resultat af supination ved gang og løb. En reduktion af supinationen vil ofte medføre en lettere gang. Overdreven brug af polstring destabiliserer foden (Forestil dig at stå på en luftmadras!).

Hvem har brug for svangstøtte?
Mennesker med flade fødder (platfødder) hyperpronerer ofte anseeligt. En svangstøtte vil reducere den statiske hyperpronation, når personen står stille. Svangstøtter mister dog effektiviteten, så snart hælen løftes fra jorden.

Hvem har brug for hælkopper?
Ingen – medmindre de har en hælspore. Hvis det er tilfældet, hjælper hælkoppen med at lede smerten væk fra det smertefulde område. En hælkop hjælper ikke på fodens mekanik. Den stabiliserer ikke hælen lateralt.

Hvem har brug for kiler (mediale hælindlæg)?
Ingen – medmindre de har en klumpfodsdeformitet eller en skade / operation, der har medført en deformitet i foden, der medfører, at hælen er drejet i forhold til forfoden.
I en “normal” hyperproneret fod kan et medialt hæleindlæg medføre smerter og forværre Plantar Faciitis, da foden drejer uhensigtsmæssig meget ved gang og løb.

Hvad er konceptet bag motion control (bevægelseskontrol)?
Konceptet bag motion control er, at foden, inkluderet mellem – og bagfodens bevægelse og stabilitet, kontrolleres af den mediale kolonne i forfoden.
Konceptet er at kontrollere fodens bevægelser ved at bruge musklerne frem for passiv støtte. Konceptet fastslår, at vi kan kontrollere bevægelserne i foden, i underekstremiteterne og i kroppen, ved at tilføre fodens mediale kolonne – specifikt første metatarsal og storetåen, neuromuskulær stimulering.

Hvad er fordelene ved at rette forfoden op?
Fordelen er, at en sådan korrektionen virkelig virker! Det er en simpel procedure, og sålen fylder ikke meget.
Selv ved gang er hæl til jord kontakten meget kortvarig, og jo hurtigere du løber, des mere elimineres hælkontakten.
Hopper du, bruger du også forfoden både ved afsæt og landing.
Forfodskontrol virker i hele gangcyklussen.
Husk: Hver gang foden hyperpronerer, vil storetåen automatisk søge ned mod jorden.

Hvordan blev Neuromuscular Motion Control™ opdaget?
Dette koncept blev udviklet af Dr. Brian A. Rothbart, DPM, PhD gennem studier af fodens bevægelser, for derigennem til fulde at forstå den primære grund til hyperpronation, og hvad den gør ved kroppen. Han opdagede, at den første metatarsal og storetåen var eleverede, når foden var tæt på sin optimale funktionsstilling. Han gennemgik den kliniske litteratur, der var publiceret omkring fosterets udvikling samt retsmedicinske journaler vedrørende de anatomiske (strukturelle) variationer på Talus (ankelknoglen), der synes at kunne forklare fænomenet.
Det blev opdaget, at hyperpronation ikke synes at skyldes en sammenfalden svang, men mere den anatomiske variation i Talus. Talushovedet (den forreste nedre del af ankelknoglen) kontrollerer geometrien i den første tåstråle (den første metatarsal og storetåen). En medfødt udvikling bevirker, at den første tåstråle eleveres, så foden ruller indad, når vægten lægges på mellem– og forfod.
Dr. Rothbart begyndte at stille spørgsmålstegn ved det logiske i at tilføre fuld støtte til foden. Primært fordi han i næsten 100 % af tilfældene fandt, at patienten blev overkompenseret. Gennem ihærdigt arbejde opdagede han, at det kun var nødvendigt at tilføre støtte svarende til ca. 1/3 af den fulde støtte. Dette betød, at den første metatarsal og storetåen fik jordkontakt en anelse tidligere i gangcyklussen. Denne ændring i timingen af jordkontakt synes at igangsætte en proprioceptiv respons fra de muskler, der kontrollerer fodens mediale kolonne, hvilket bevirker en signifikant reduktion i den dynamiske hyperpronation.

Hvad er proprioception?
Proprioception er kroppens fornemmelse af stilling, retning og bevægelse. Proprioception er den regulerende neuromuskulære mekanisme, der tillader dig at stå oprejst, selv om nogen støder ind i dig. Proprioception fremkalder en umiddelbar muskelpåvirkning, der har til hensigt at genfinde balance og ligevægt.

Hvorfor kaldes denne teknologi for Neuromuscular Motion Control™?
Vi kalder den Neuromuscular Motion Control™, fordi vi mener, at udtrykket bedst beskriver, hvordan den virker.

Hvordan ser Neuromuscular Motion Control™ ud?
Neuromuscular Motion Control™ ligner en kile under den første metatarsal og storetåen. Den patenterede geometri (kile), dimensionerne og placeringen er blevet verificeret at tusindvis af patienter.

Hvordan adskiller Posture Control- & ProKinetics Insoles™ sig fra almindelige indlæg?
Almindelige indlæg benytter sig af passiv støtte i forsøget på at stabilisere foden ved at immobilisere den. PCI & PKI’s stabiliserer foden ved at aktivere og afbalancere de muskler, der kontrollerer foden.

Hvordan virker Neuromuscular Motion Control™?
Neuromuscular Motion Control® bevirker en neuromuskulær respons. Lægmusklerne reagerer automatisk på stimuli fra første metatarsal og storetå ved at trække sig sammen og dermed løfte svangen – som når man prøver at samle et håndklæde op fra gulvet med bare fødder.
Denne bevægelse medfører en udadgående rotation i benene og bagudgående rotation i bækkenet. Resultatet er en bedre knogleopretning, en mere lineært bevægelsesmønster og en bedre kropsholdning.

Hvis hyperpronationen er asymmetrisk, bør korrektionen så også være det?
Nej. En anseelig mængde forsøg er foretaget, for at klarlægge om asymmetrisk kompensation er mere effektivt. Det er lidt ligesom spørgsmålet om hønen eller ægget, fordi det ikke kun er hyperpronation, der kan påvirke et ustabilt bækkenparti. Common Compensatory Patterns (CCP) er kroppens muskelkompensationsmønstre, der responderer på asymmetri og ubalance. Det betyder, at selv en meget lille ubalance kan igangsætte CCP, der virker som kroppens egens balanceregulator. Vi anbefaler kun symmetrisk brug af Posture Control- & ProKinetics Insoles™.

Hvis hyperpronation er meget udpræget, skal jeg så have mere neuromuscular kompensation?
Nogle gange! Posture Control- & ProKinetics Insoles™ findes i tre forskellige tykkelser. Den generiske version er 3.5 mm, den mellemste version er 6.0 mm og den største 9.0 mm. Hvis du bruger en generisk 3.5 mm Posture Control Insole® og du stadig synes, at du pronerer for meget, har du mulighed for at øge kompensationen. Hher kan en af vores forhandlere, som er trænet i at vurdere hvad der er bedst for dig, hjælpe.

Hvordan mærker jeg forskellen?
•Du vil føle, at dine fødder og ankler er mere stabile og mindre trætte
•Dine sko vil føles mere komfortable – som om de passer bedre
•Du vil føle bedre acceleration – kraft
•Du vil føle bedre balance – bevægelighed
•Du vil føle dig mere energisk – udholdende

Hvor lang tid går der, før jeg mærker forskellen?
Du vil straks kunne mærke forskellen! Der er forskel på, hvor lang tid det tager for det enkelte menneskes muskler at repositionere sig, men du bør kunne mærke den fulde effekt af Posture Control- & ProKinetics Insoles™ efter ca. 7 – 10 dage, hvis du vel at mærke bruger dem hele tiden og i alle dine sko. Hvis du kun bruger dem af og til, vil du næppe opleve nogen mærkbar ændring. Mens du bruger dine Posture Control- & ProKinetics Insoles™, træner og styrker du dine muskler. En god golfspiller, for eksempel, spiller ud fra ”wrote” (muskel hukommelse). Muskel hukommelse opbygges ved repetition. De muskler der påvirker din kropsholdning virker på samme måde.

Virker Posture Control- & ProKinetics Insoles™ på alle?
Ja, stort set! Posture Control- & ProKinetics Insoles™ virker på over 90 % af befolkningen, da denne gruppe hyperpronerer eller supinerer i varierende grad.

Kan Neuromuscular Motion Control™ skade mig?
Nej! Denne teknologi ændrer ikke på dine fødders struktur. Den får dig ikke til at supinere (udadvendte ankler), selv om det i starten måske kan føles sådan. Teknologien medfører ikke varige ændringer i dine muskler eller kropsstruktur. Kun så længe du anvender Posture Control- & ProKinetics Insoles™, vil du styrke dit muskelskeletale system og opleve en markant forbedring. Hvis du stopper med at bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™, vil virkningen aftage, akkurat på samme måde som dine muskler vil blive slappe, hvis du stopper med at motionere.

Findes der lidelser, hvor man ikke vil anbefale Posture Control- & ProKinetics Insoles™?
Ja.
•Pes Cavus (meget høj svang)
•Minimal statisk hyperpronation
•Alvorlig artrit i fødder, knæ og hofte (kan være gavnlig sammen med andre professionelle behandlinger)
•Deformiteter i foden – medfødte eller stammende fra skader eller operationer (kan være gavnlig sammen med andre professionelle behandlinger)

Hvorfor skal Posture Control- & ProKinetics Insoles™ ikke laves individuelt ligesom almindelige indlæg?
Posture Control- & ProKinetics Insoles™ er ikke en passiv støtte, der er formet efter en sammenfalden fod. Posture Control- & ProKinetics Insoles™ er designet til at tilføre foden stimuli. Erfaringen viser, at mængden af stimuli er mindre kritisk, så længe den befinder sig indenfor et givent område. Det er ikke rentabelt at forsøge at fintune dimensionerne yderligere, og desuden kan denne tuning gå tabt i forskellen fra en sko til en anden.
Man må spørge sig selv om, hvilken magisk formel der ligger til grund for, at et fodaftryk i varierende materialer kan laves om til et funktionelt indlæg!

Hvorfor virker 3.5mm Posture Control- & ProKinetics Insoles™ på så mange mennesker?
Den teknologi, der anvendes til Posture Control- & ProKinetics Insoles™, er unik, fordi den ikke er lineær. Effekten af de stimuli som Posture Control- & ProKinetics Insoles™ tilfører, fordobles ikke ved en fordobling af stimuli. Generiske Posture Control- & ProKinetics Insoles™ er optimeret til at yde maksimal gavn til den største befolkningsgruppe.

Skal jeg gå med Posture Control- & ProKinetics Insoles™ hele tiden?
Ja! For det første retter du op på et strukturelt underskud, – det forsvinder ikke. For det andet træner og styrker du dine muskler, når du anvender PCI & PKI. En god golfspiller, for eksempel, spiller ud fra ”wrote” (muskel hukommelse). Muskel hukommelse opbygges ved repetition. De muskler, der er vigtige for din kropsholdning, virker på samme måde. Hvis du stopper med at bruge dine PCI & PKI, vil du uvægerligt vende tilbage til dit gamle pronationsmønster.

Hvilken slag sko vil I anbefale?
Til den daglige aktivitet – En flad, fleksibel sko med en rimelig lige læst, ingen specielle former, tå greb, metatarsalstøtte etc. – og ingen overdreven polstring.
Til gang og løb – En flad, fleksibel sko med holdbart overlæder og hælkappe. En rimelig lige læst og ingen overdreven polstring. Ingen hælkiler eller medialkiler. Ingen mediale multidensitetssåler.
Når du vælger en sportssko, skal du være opmærksom på, at den ikke er overdreven polstret, da det vil destabilisere foden. Der er en højere forekomst af ankelskader i dag end førhen, da skoene var mere simple i deres konstruktion. Polstring og medialkiler kan meget vel være en årsag hertil.
Brug Posture Control- & ProKinetics Insoles™ for at konvertere en enkel kvalitetssko til en effektiv Motion Control sko.

Hvilke andre fordele har Posture Control- & ProKinetics Insoles™ ift. tilpassede sportssko?
Jo flere features skofabrikanterne putter i deres sko, jo tungere bliver skoen! Med PCI & PKI får du muligheden for, at forvandle en let, fleksibel sko (som du oven i købet synes er pæn) til en komfortabel Motion Control sko.
PCI & PKI får skoen til at holde længere!

Tager det lang tid at vænne sig til Posture Control- & ProKinetics Insoles™?
Du vil sikkert kunne mærke Posture Control- & ProKinetics Insoles™ de første 2 – 3 dage, men følelsen er overvejende positiv og komfortabel. Du vil kunne fornemme, at noget er anderledes. Netop fordi Posture Control- & ProKinetics Insoles™ repositionerer kroppen, og dermed får dine muskler til at arbejde anderledes, kan du måske mærke en moderat muskelømhed, lidt ligesom hvis du er startet på en ny øvelse.
Hvis du oplever, at Posture Control- & ProKinetics Insoles™ føles meget ukomfortable, kan det skyldes, at repositioneringen er markant. Lad dem ligge i et par dage indtil smerterne er væk. Når du genoptager brugen, bør du bruge dem få timer ad gangen og henover en uges tid træne dig op til at bruge dem hele tiden.
Hvis Posture Control- & ProKinetics Insoles™ påfører dig smerter, der varer ud over 5 dage, bør du ikke fortsætte med at bruge dem.
Væn dig til at bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™ i dine dagligdags sko, før du anvender dem til sportsudøvelse.

Hvor lang tid holder Posture Control- & ProKinetics Insoles™?
Ved normalt brug vil Posture Control- & ProKinetics Insoles™ holde i omkring 12–18 måneder. Hvis du er en aktiv sportsudøver, skal du ikke regne med, at de holder længere end dine sportssko. Vi yder en 6 måneders materialegaranti.

Kan jeg bruge det samme par i forskellige sko?
Det kan du sagtens, – du skal bare være opmærksom på, at de passer ordentligt. Der skal være god plads over storetåen og sålen må ikke kunne glide rundt i skoen.

Skal jeg fjerne den eksisterende sål fra mine sportssko?
Det varierer. Indersålerne i de fleste sko består bare af et stykke billigt plastik, beregnet på at få skoen til at se og føles en kende mere elegant. Nogle gange har sålen dog også en funktion, f.eks. svedabsorberende og/eller transporterende. Er der plads nok i skoen til, at du kan placere PCI & PKI’s nedenunder indersålen, skal du gøre det. Hvis du føler, at skoen bliver for snæver, bør du fjerne indersålen.

Kan de vaskes?
Ja. Vaskes i hånden med mild sæbe og lunkent vand. Læg sålen fladt og lad den lufttørre.

Kan jeg bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™ i højhælede sko?
Ja, det kan du godt. Vi anbefaler ikke hælhøjder over 4 cm, men selv ved højere hæle har Posture Control- & ProKinetics Insoles™ en positiv effekt. Du vil kunne mærke, at din vægt bliver mere ligeligt fordelt henover fodballen, hvilket medfører at presset på den anden metatarsal mindskes.

Kan jeg bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™ i fodboldstøvler?
Ja, det kan du godt. Posture Control- & ProKinetics Insoles™ virker fortræffeligt i fodboldstøvler. Fodboldstøvlen er en meget stiv sko og tests af både voksne og teenagere har vist, at PCI & PKI har en positiv effekt på både hyperpronation og supination.

Kan jeg bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™ i mine skistøvler?
Ja. Det er faktisk en god idé at bruge Posture Control- & ProKinetics Insoles™ i dine skistøvler. Du kan forvente, at presset mod støvlen på indersiden af dine ankler og lægge vil formindskes, og du vil opleve en bedre kantkontrol. Også god til snow-boarding.

Egner Posture Control- & ProKinetics Insoles™ sig for ældre mennesker?
Generelt ja. Ældre mennesker, der bruger Posture Control- & ProKinetics Insoles™, responderer godt på dem. Nogle har også fået en ekstra bonus i form af varmere fødder grundet forbedret blodcirkulation. Dette skyldes, at Posture Control- & ProKinetics Insoles™ bevirker, at presset på den bagerste tibial pulsåre mindskes, hvilket medfører øget blodgennemstrømning til fodsålerne.
Lider personen af alvorlig artrit vil Posture Control- & ProKinetics Insoles™ ikke kunne yde megen smertelindring.

Vil alle mine muskelsmerter forsvinde hvis jeg bruger Posture Control- & ProKinetics Insoles™?
Posture Control- & ProKinetics Insoles™ vil hjælpe med at fjerne de fleste af de muskelsmerter, der er forbundet med hyperpronation og ustabilitet i foden, f.eks. skinnebenssmerter og ømme IT (Iliotibiale) ledbånd. Du vil sikkert også føle en bedring på mange af de smerter, der stammer fra bækkeninstabilitet. Dog skal du også vide, at mange muskelinfiltrationer og trigger points kan være mere eller mindre selvforstærkende. Det betyder, at til trods for at du bruger Posture Control- & ProKinetics Insoles™ – og dermed positivt ændrer dit muskelskeletale velbefindende, kan det være nødvendigt at opsøge professionel hjælp for at fjerne de smerter, der stammer fra muskelinfiltrationer og trigger points.